JEDNACÍ ŘÁD

Naše pravidla

Pravidla erotické masáže:

Erotická masáž není spojena s poskytováním sexuálních služeb. Návrhy takové povahy jsou pro masérku urážlivé a mohou vést k ukončení masáže.

Charta zákazníků

Zde jsou pokyny, které musíte dodržovat bez výjimky, abyste zabránili zklamání a nedorozumění:

Masáž SWEETPEACH je navržena tak, aby vyhovovala naturalistickému a smyslnému erotickému myšlení. Jsme Vám vděčni za výběr našich služeb, pouze výběrem této životní etiky a motivováni pouze touhou po blahobytu.

Žádáme vás, abyste dodržovali maximální verbální a fyzickou zdvořilost naše masérky.

Ve formátu ani ceně našich služeb nejsou možné žádné změny.

V ústavu ani mimo něj se nesmí žádat.

Naše masérky odmítnou jakýkoliv požadavek, který je v rozporu s naší chartou nebo jakoukoliv změnou služeb, které nabízíme.

Jakékoli porušení těchto pravidel bude okamžitě mít za následek ukončení služby ze strany praktikujícího, bez možnosti náhrady, jakož i definitivní vyloučení pachatele ze zařízení.

Sprcha je povinná před službou; čisté ručníky a ložní prádlo budou poskytnuty.

Každá masáž SWEETPEACH je navržena tak, aby byla extrémně smyslným zážitkem; prosím, udělejte si potíže s dokonalou hygienou. Vaše masérka tak bude schopna dát to nejlepší ze sebe pro vaše největší potěšení. Po masáži budete mít možnost se osprchovat.

Společnost SWEETPEACH si vyhrazuje právo odmítnout každého zákazníka, jehož záměr, chování nebo vzhled není v souladu s jejími zásadami.

Erotická masáž SWEETPEACH je čistě estetická a v souladu s naturalistickou filozofií, ale za žádných okolností ji nelze použít pro terapeutické nebo lékařské účely.

Naši zákazníci, kteří prokazují dokonalou hygienu a chování, budou mít prospěch z nepřetržitého přístupu k našim službám.

Máte plnou odpovědnost za všechny své věci v našich prostorách. Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoliv předmět ztracený v našich prostorách.

Bezpečnost: Instituce je natáčena interně z bezpečnostních důvodů směrem k masérkám.

Masérky podléhají profesnímu tajemství.